President / Secretary

YearPresidentSecretary
2024Dr. Mahesh Patel Dr. Ashwini Shah
2023Dr. Manish SharmaDr. Viral Shah
2022Dr. Darshan ChauhanDr. Viral Shah
2021Dr. Kirit SisodiyaDr. Ankit Parmar
2020Dr. Vimal JariwalaDr. Ankit Parmar
2019Dr. Hitesh JariwalaDr. Hitesh Shinde
2018Dr.Prashant KariyaDr. Hitesh Shinde
2017Dr Sushma DesaiDr Kirit Sisodiya
2016Dr Harilal PatelDr Kirit Sisodiya
2015Dr Nirav JariwalaDr Darshan Chauhan
2014Dr Rajendra VermaDr Darshan Chauhan
2013Dr Vijay ShahDr Himanshu Tadvi
2012Dr Samir ShahDr Himanshu Tadvi
2011Dr Salim HiraniDr Fagun Shah
2010Dr Bankim JariwalaDr Fagun Shah
2009Dr Kanaksinh SurmaDr Manish Jain
2008Dr Chetan ShahDr Manish Jain
2007Dr Rakesh DesaiDr Aroon Trivedi
2006Dr Ketan BharadavaDr Aroon Trivedi
2005Dr Dinesh GosaiDr Vimal Jariwala
2004Dr Digant ShastriDr Vimal Jariwala
2003Dr Ketan ShahDr Samir Shah
2002Dr Premal ShahDr Digant Shastri
2001Dr Kamlesh ParekhDr Digant Shastri
2000Dr Sushil TulshiyanDr Ketan Shah
1999Dr Parang MehtaDr Kamlesh Parekh
1998Dr Rajesh DesaiDr Kamlesh Patekh
1997Dr Vijay ShahDr Parang Mehta
1996Dr Ketan ShelatDr Parang Mehta
1995Dr Nainesh ParikhDr Vijay Shah
1994Dr Girish DesaiDr Vijay Shah
1993Dr Bankim DesaiDr Ketan Shelat
1992Dr Mahesh ShahDr Ketan Shelat
1991Dr Pradeep DamaniaDr Bankim Desai
1990Dr Dinesh PatelDr Mahesh Shah
1989Nirmal ChorariyaDr Mahesh Shah
1988Dr Suhash ShahDr Dinesh Patel
1987Dr Ashok KapseDr Nirmal Chorariya
1986Dr Rajendra ShahDr Nirmal Chorariya
Top